SỞ HỮU TRÍ TUỆ


SBLAW là một trong những đại diện sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Theo một thống kê của Cục sở hữu trí tuệ, chúng tôi đứng trong top 10 doanh nghiệp có nhiều đơn sở hữu trí tuệ nhất.

Luật sư của SBLAW cung cấp các dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ bao gồm tra cứu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, các quyền liên quan đến quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý.

SBLAW còn tư vấn về vấn đề thực thi quyền như chống lại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án, cơ quan thanh tra và cơ quan công an nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hang.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ của SBLAW bao gồm:

  • Tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối quyền tác giả và quyền liên quan
  • Tư vấn về chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan
  • Tư vấn về Cấp và thu hồi giấy chứng nhận bản quyền tác giả và các quyền liên quan tại Cục bản quyền tác giả
  • Tư vấn và đưa ra ý kiên pháp lý đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ, li-xăng nhãn hiệu, quyền tác giả
  • Tư vấn đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu
  • Tư vấn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài
  • Tư vấn nhượng quyền thương mại (franchise) vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài
  • Soạn thảo và đăng ký hợp đồng li-xăng, hợp động chuyển quyền sở hữu và hợp đồng chuyển giao công nghệ
  • Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài
  • Đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại tòa án và trọng tài.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664