CHỨNG KHOÁN & THỊ TRƯỜNG VỐN


Sở hữu đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước trong việc đăng ký và chào bán chứng khoán, tư vấn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin giấy phép.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn thành lập và hoạt động của các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trong nước
  • Tư vấn đăng ký công ty đại chúng (IPO)
  • Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán
  • Tư vấn tăng vốn, phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng
  • Tư vấn phát hành trái phiếu công ty và niêm yết trên thị trường chứng khoán
  • Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664