LAO ĐỘNG & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


Dịch vụ tư vấn về lao động và quản trị nhân sự của SBLAW gồm tư vấn về quá trình tuyển dụng, tư vấn về các quyền lợi của nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc, chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, quy trình quản trị nhân sự, tham gia quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Dịch vụ pháp lý của SBLAW bao gồm:

  • Tư vấn về hợp đồng lao động, bao gồm cả thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động
  • Tư vấn các yêu cầu nguồn nhân lực phù hợp với các nhu cầu kinh doanh
  • Tư vấn các quy định quản trị nhân sự như quy chế lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, các vấn đề quản lý lao động bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các điều kiện và biện pháp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
  • Tư vấn về việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và thực hiện chế độ báo cáo
  • Tư vấn về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động và vệ sinh lao động
  • Hòa giải, đại diện cho khách hàng trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết các tranh chấp lao động
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho lao động người nước ngoài
  • Tư vấn thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664