GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


SBLAW luôn đảm bảo hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Luật sư của chúng tôi đã có kinh nghiệm giải quyết rất nhiều tranh chấp phức tạp của các khách hàng thông qua biện pháp hòa giải tại cơ quan trọng tài hoặc tại các cơ quan tài phán khác.
Do tính chất phức tạp và kéo dài của thủ tục giải quyết tranh chấp, SBLAW luôn điều chỉnh phương thức giải quyết cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế và đáp ứng yêu cầu của từng khách .
Chúng tôi tiếp cận, giải quyết hiệu quả các tranh chấp thông qua việc kết hợp các bằng chứng, lập luận, dự đoán rủi ro, thiệt hại tiềm ẩn, kiểm soát rủi ro cùng với việc thương lượng, hòa giải và tranh tụng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664