DỊCH VỤ TRANH TỤNG


Luật sư tư vấn và tham gia tranh tụng của SBLAW sẽ tiến hành công việc bằng cách làm việc, lắng nghe và thảo luận với khách hàng về nội dung vụ việc, xem xét các tài liệu được cung cấp, các chứng cứ được thu thập để đưa ra giải pháp tối ưu nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Dịch vụ của SBLAW bao gồm:

  • Tập hợp thông tin và thu thập chứng cứ
  • Thương lượng và hòa giải
  • Giải quyết tranh chấp tại trọng tài
  • Tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền
  • Thi hành bản án có hiệu lực pháp luật
  • Đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài và các cơ quan có thẩm quyền.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664