TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG


Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu về hoạt động tài chính, ngân hàng , chúng tôi cung cấp các dịch vụ như xác định các rủi to tiềm ẩn có thể phát sinh từ các giao dịch tín dụng, các hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp và xây dựng các quy trình nội bộ của ngân hàng và đưa ra ý kiến pháp lý cho các dự án có liên quan.

Dịch vụ pháp lý về tài chính & ngân hàng của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật ngân hàng
  • Tư vấn tài chính trong dự án
  • Tư vấn thế chấp cho ngân hàng và định chế tài chính
  • Tư vấn hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động ngân hàng
  • Tư vấn quản trị rủi ro pháp lý
  • Tư vấn các quy trình hoạt động
  • DTư vấn thu hồi nợ.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664