HỢP ĐỒNG & THỎA THUẬN


Luật sư của SBLAW sẽ tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo các hợp đồng và thỏa thuận trong quá trình kinh doanh.
Luật sư của chúng tôi có kỹ năng hỗ trợ khách hàng trong việc đảm bảo các hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng được soát xét một cách toàn diện và lường trước các rủi ro trước khi ký kết.

Dịch vụ pháp lý về tư vấn hợp đồng của SBLAW gồm:

  • Phân tích các rủi ro trong hợp đồng và thỏa thuận
  • Chuẩn bị, soạn thảo, soát xét hợp đồng và thỏa thuận
  • Cử luật sư tham gia đàm phán và hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng, thỏa thuận
  • Hòa giải các tranh chấp liên quan đến hợp đồng
  • Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng tại trọng tài hoặc các cơ quan tài phán khác.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664