BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG


Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng của SBLAW bao gồm tư vấn, soạn thảo, rà soát các văn bản liên quan đến kinh doanh bất động sản như các hợp đồng tín dụng thu xếp vốn cho dự án, thế chấp, cho thuê và quản lý tài sản và các vấn đề liên quan khác.
SBLAW thực hiện thẩm tra pháp lý (due diligence) để xác định và định lượng các rủi ro pháp lý có thể liên quan đến cơ cấu giao dịch.
Bên cạnh đó, luật sư chúng tôi cũng đưa ra các khuyến nghị và các giải pháp nhằm giúp chủ đầu tư được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

Dịch vụ tư vấn bất động sản và xây dựng của SBLAW bao gồm:

  • Tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh cho các dự án bất động sản
  • Tư vấn sử dụng đất và cho thuê bất động sản
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về xây dựng và bất động sản
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về cơ sở hạ tầng
  • Tư vấn hợp đồng huy động vốn
  • TTư vấn tái cơ cấu nợ
  • Tư vấn các giao dịch bất động sản
  • Tư vấn kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Call: 0906 17 17 18

Chat Zalo: 0904340664