Nguyễn Thanh Hà

Chủ Tịch
T0906 17 17 18Eha.nguyen@sblaw.vn
Download Vcard

Ông Nguyễn Thanh Hà là Giám đốc – Luật sư điều hành của chúng tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hà đã từng làm việc cho Investconsult Group, S-Fone và VC Corporation. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông Hà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet. Ngoài ra Luật sư Nguyễn Thanh Hà còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp.

Quá Trình Đào Tạo

 • Thạc sĩ Luật Kinh Doanh quốc tế, Đại học FranÇois – Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp (2002-2005).
 • Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002).
 • Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002).
 • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2005-2006).
 • Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007).

Hiệp Hội Nghề Nghiệp

 • Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
 • Giảng viên Thỉnh giảng của Học viện Tư Pháp.
 • Thành viên Hội luật gia Hà Nội
 • Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

Lĩnh Vực Hành Nghề

 • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ,
 • Tư vấn pháp luật đầu tư
 • Tư vấn luật hợp đồng
 • Tư vấn luật doanh nghiệp
 • Tư vấn luật bất động sản
 • Tư vấn luật viễn thông và truyền thông.

 

Chat Zalo: 0904340664