Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

 

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết lợi ích của việc đăng ký thương hiệu ra nước ngoài?

Luật sư trả lời: Khi đăng ký tại các quốc gia trên, nhãn hiệu của Quý Công ty sẽ có được các lợi ích như sau:

– Bảo hộ được thương hiệu của Quý Công ty tại các quốc gia trên, ngăn ngừa được các hành vi xâm phạm của bất kỳ một bên thứ ba nào.

– Việc đăng ký và tra cứu tước khi đăng ký cũng sẽ giúp cho Quý Công ty tránh được những vụ xử lý vi phạm biết trước mình sẽ bị tương tự với bên nào (nếu có).

– Nâng cao giá trị thương hiệu của Quý Công ty cũng như vị thế của Quý Công ty trong chỉ ở thị trường Việt Nam mà cả các quốc gia trên và các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.